Zajímavosti ze světa autofólií

Autofólie a vyhláška č.341/2002 - autofólie s atestem Praha

Tónování autoskel ( autofólie i pokovení ) má jistá omezení, která jsou definována zákonem o provozu na pozemních komunikacích.

Technická nezpůsobilost vozidel je obecně upravena v § 37 zákona č. 56/2001 Sb. takto:

Závadou, která ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, v zasklení vozidla je vždy.
a) prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm.
b) zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %.

V současnosti nejvyšší možná kvalifikace v oblasti tónování autoskel

Ceiba Profitinter - nejvyšší možná kvalifikace v oblasti autofólií

Typový list - Osvědčení o provedení úprav zasklení dle mezinárodního předpisu EHK č.43

Typový list autofólie - osvědčení o provedení úprav zasklení Typový list autofólie - osvědčení o provedení úprav zasklení

ATEST 8SD vydaný společnosti CEIBA, která je autorizovaným dovozcem autofólií SunTek

ATEST 8SD 2960 - Schválení technické způsobilosti pro autofólie Suntek HP (PDF 580kB)


 
Telefon: 777 120 130

tvorba www stránek emocio